Petr Ptáček

Malíř, ilustrátor a grafik 

Jeho obrazy a grafické listy jsou v galeriích a soukromých sbírkách po celé Evropě.

Tvoří v malbě, kresbě i umělecké grafice. Maluje akrylem a olejem, v grafice užívá hlavně techniku litografie, kterou vznikly desítky volných grafických listů, ex libris a novoročenek. Kresbu koloruje akvarelem nebo tušemi, vedle volných kreseb realizoval knižní ilustrace, užitou malbu a grafiku a v současné době také návrhy na poštovní známky. V grafických listech ztvárňuje magický svět techniky a lidí.

                

Odborným asistentem v graf. dílnách AVU Praha – 1994-2002.

Pedagogem atelieru Užité grafiky SSUŠ designu – 2007/2008.

Od roku 1991 žije a pracuje ve svém pražském ateliéru.